Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

24-09-2020 | Lezing: 'De Zwarte Dood'

Doctor Schnabel

In 1349 werd Vlaanderen getroffen door een catastrofe die een derde van de hele Europese bevolking meenam in het graf. De pest was wellicht een van de grootste rampen uit onze geschiedenis. Meedogenloos sloeg de ziekte toe : rijk noch arm werd gespaard. Dit bracht onverwacht zware economische gevolgen met zich mee, die resulteerden in sociale conflicten en migratiegolven. Wat dan weer zorgde voor een felle politieke tegenreactie in heel Europa.

Historicus Joren Vermeersch biedt vanuit die ene traumatische gebeurtenis een inkijk in heel wat facetten van het toenmalige Vlaanderen.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : € 5 | € 3 leden

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

 

Vooraf overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

03-10-2020 | Lezing: 'Arbeidsmarkt en sociale unie

Stan De Spiegelaere

De volgende twee decennia verdwijnen volgens de OESO naar schatting 15% van de jobs en krijgen 32% een andere inhoud als gevolg van technologische innovaties. Deze wijziging veroorzaakt een nog sterkere polarisatie tussen de goed betaalde, beter opgeleiden en het zgn. precariaat, mensen met onzekere en flexibele statuten... Arbeidsverhoudingen zijn vaak een product van overleg tussen sociale partners. Hoe kijkt het Europees vakverbond naar deze evoluties? Een Europese Sociale Unie zou een betere bescherming kunnen bieden voor alle werknemers. Hoe haalbaar is de ontwikkeling van een Europese sociale zekerheid?

Prof. Stan De Spiegelaere is onderzoeker bij ETUI (European Trade Union Institute) en medeoprichter van denktank Minerva.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42,8000 Brugge om 19u30

Inkom : € 5

Vanwege Covid-19 : aantal deelnemers beperkt | reservatie verplicht via eutopiabrugge@ gmail.com of brugge@masereelfonds.be

Org. : EUtopia i.s.m. Masereel­fonds & Vormingplus

14-10-2020 | Café Masereel

Sacha Dierckx
Tine De Moor

 BETER NA CORONA

Een nieuw kompas voor de economie

Veel aanhangers van de groei aan de linkerkant van het politieke spectrum gaan ervan uit dat als de koek groeit, een groter stuk aan de werkende bevolking toekomt. Iedereen content. Dat klopt, maar in een ongelijke wereld wordt de koek niet gelijk verdeeld. En dus neemt met de groei ook de on­gelijkheid toe. Is er geen game changer of ideologische omwenteling nodig? Niet ijveren voor meer groei, en dus méér globalisering, méér wereldhandel, méér luchtvaart, méér consumptie, méér kans op een nieuwe coronagolf… Niet méér, maar minder. Minder maar wel : meer herverdeling en vooral een fundamentele herverdeling?

Een Café Masereel gesprek met Sacha Dierckx (Minerva) en Tine De Moor (hoogleraar Universiteit Rotterdam). Elien Spillebeen (journaliste Mo*) modereert het gesprek.

Leilah Lierman zorgt met haar band voor een muzikaal intermezzo. 

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : € 6 | € 4 leden

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Vooraf overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

15-10-2020 | Boekpresentatie ‚ÄėDe eeuwige kop van jood'

Ludo Abicht

‘Anti-Judaïsme’ en ‘antisemitisme’ zijn meer dan ooit delicate en beladen begrippen. ‘Revisionisme’ en ‘antizionisme’ zijn dat vandaag allicht nog meer. Aan de hand van een geschiedenis van de eeuwenoude en nog steeds actuele jodenhaat ontknoopt Ludo Abicht de verwarring met heldere argumenten. Abicht zoekt naar individuele en collectieve oorzaken en verklaringen voor antisemitisme en hoopt zo een uitweg te vinden uit deze mensonterende en dodelijke waanzin.

Ludo Abicht (1936) is filosoof en publicist. Hij doceerde en publiceerde veel over het Israëlisch-Palestijnse conflict, Joodse cultuur en geschiedenis, actief pluralisme, ethiek, integratie en nationalisme. Recent publiceerde hij ‘De Bijbel : een vrijzinnige lezing’ en ‘De Joden van Antwerpen’.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge

Inkom : € 5 | € 3 leden

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Vooraf overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

20-10-2020 | De Grote Vier: Apostel

Leo Apostel - Foto: Uitgeverij Hautekiet

Leo Apostel (1925-1995) is vooral bekend als logicus maar dat dekt maar een klein deel van de lading. Ook wetenschapsfilosofie, politieke filosofie, ethiek, spiritualiteit en vrijmetselarij waren onderwerpen van reflectie. De lezing behandelt zowel zijn inspiratiebronnen, de denkmethodes die hij hanteerde, de vermelde thema’s en ten slotte een paar elementen van de impact die hij heeft gehad binnen en buiten de academische wereld.

Jean Paul Van Bendegem is emeritus professor aan de VUB. Recente publicaties : ‘Verdwaalde stad’, ‘Doordenken over dooddoeners’ (met Ignaas Devisch), ‘Wonderlust’ (met Pat Donnez en Caroline Pauwels) en ‘Toen de weg weg was, een sprookje’.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Aantal : maximum 50 personen

Vooraf reserveren noodzakelijk via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

Organisatie : Masereelfonds i.s.m. Vormingplus en De Brug, centrum voor het vrije denken

29-10-2020 | Leesgroep: 'Goede mannen'

'Goede Mannen'

 Auteur : Arnon Grunberg

‘Goede mannen’ is een ontroerende en wanhopige roman over een vader die denkt dat een goede man altijd een stapje opzij doet, dat goed zijn niet veel anders is dan verlangen naar het goede. Minder goede verlangens leg je gewoon het zwijgen op. Kan zo het onheil worden voorkomen? Wat kán een mens eigenlijk voorkomen? Het is het 43ste (!) boek van Arnon Grunberg (47) in 24 jaar tijd, en het is alweer een uitstekend, eloquent, kurkdroog argument voor bandwerk.

Begeleiding door Sarah Desplenter.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : gratis

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

03-11-2020 | De Grote Vier: Vermeersch

Etienne Vermeersch - Foto: De Morgen

Vorig jaar overleed Etienne Vermeersch (1934-2019), een van de meest invloedrijke Vlaamse intellectuelen van de voorbije vijftig jaar. Hij had een grondige kennis van meerdere disciplines, schreef verschillende boeken en talloze artikelen, en gaf geregeld in de media zijn opinie over kwesties omtrent identiteit, migratie, geloof, milieu, abortus, euthanasie, overbevolking, enz. Tijdens de lezing bespreken we de levensloop van Etienne Vermeersch en zijn belangrijkste filosofische en maatschappelijke bijdragen.

Johan Braeckman doceert wijsbegeerte aan de UGent. Hij publiceerde (samen met Etienne Vermeersch) een boek over de geschiedenis van de wijsbegeerte en gaf enkele bundels uit met teksten van Etienne Vermeersch.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Inschrijven is overschrijven : op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

11-11-2020 | Meester Bruegel kom maar binnen

Herwig Deweerdt & Hans Mortelmans

Twaalf jaar na de dood van Wannes Van De Velde en naar aanleiding van het Internationale Bruegeljaar 2019 brengen Hans Mortelmans en Herwig Deweerdt Pieter Bruegel en Van de Velde samen. 368 jaar scheidden Bruegel van Wannes en toch konden ze het uitstekend met elkaar vinden in hun strenge maar poëtische blik op de mens, de samenleving en de natuur. ‘Meester Bruegel kom maar binnen’ is een fragiel eerbetoon aan twee wonderbaarlijke reuzen. Zingend en vertellend maken Herwig en Hans een diepe buiging voor beide grootmeesters.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42, 8000 Brugge om 20u00

Inkom : € 12

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Vooraf overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

Meester Bruegel kom maar binnen

24-11-2020 | Lezing: 'Europa's monetaire bazooka'

Mattias Vermeiren

Geheel volgens de strikte regels van het monetair beleid van de EU inzake begrotingstekort (max. 3%) en nationale schulden (max. 60% van het BNP), werd in antwoord op de financiële crisis de nadruk gelegd op bezuinigingen, eerder dan op het stimuleren van duurzame groei en werkgelegenheid. Dit ging ten koste van sociale programma’s en een neerwaartse druk op de lonen.

Met de Coronacrisis lijkt het alsof de vroegere dogma's over boord worden gegooid. De geldkraan gaat open en miljarden Euro’s worden in het systeem gepompt. Hoe is deze ommekeer te verklaren? Wat is de te verwachten impact? Waar komt al dat geld ineens vandaan? En wie zal uiteindelijk de rekening betalen?

Mattias Vermeiren is professor aan het Institute for International Studies, vakgroep politieke wetenschappen van de UGent.

Plaats : Snuffel, Ezelstraat 42,8000 Brugge om 19u30

Inkom : € 5

Vanwege Covid-19 : aantal deelnemers beperkt | reservatie verplicht via eutopiabrugge@ gmail.com of brugge@masereelfonds.be

Org. : EUtopia i.s.m. Masereel­fonds & Vormingplus

08-12-2020 | De Grote Vier: Boehm

Rudolf Boehm

Rudolf Boehm (Berlijn, 1927 – Gent, 2019) is een Duits filosoof uit de school van Husserl en Heidegger, die in Gent algemene en moderne wijsbegeerte doceerde. Zijn hoofdwerk is zijn ‘Kritiek der grondslagen van onze tijd’ (1974, 1977), waarin hij een kritiek formuleert op het zuiver-theoretisch wetensideaal dat niet alleen onze objectieve wetenschappen fundeert, maar ook onze kapitalistische productiewijze. Wat we volgens Boehm op de eerste plaats nodig hebben, is een nieuw soort weten dat wel rekening houdt met onze menselijke behoeften en belangen.

Guy Quintelier is beheerder van het Archief Rudolf Boehm.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Aantal : maximum 50 personen

Vooraf reserveren noodzakelijk via 0473-44 02 16 of brugge@masereelfonds.be

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge

Organisatie : Masereelfonds i.s.m. Vormingplus en De Brug, centrum voor het vrije denken

22-12-2020 | De Grote Vier: Kruithof

Jaap Kruithof

Voor Jaap Kruithof (1929-2009) was filosofie maatschappelijke kritiek. Kruithof baseert zijn ethiek en normatieve stellingnames op een historische en maatschappelijke analyse. Die vormt de basis voor zijn linkse stellingnames over de consumptiemaatschappij, burgerlijke moraliteit, neoliberalisme, de exploitatie van de natuur, ontwikkelingen in de bewustzijnsindustrie en politieke manipulatie. Hij was ecocentrist en, als atheïst, voorstander van een nieuwe spiritualiteit. Waar kwamen zijn stellingen vandaan en welke invloed hadden zij op zijn publieke optreden?

Freddy Mortier is hoogleraar ethiek aan de Universiteit Gent, specialisatie bio-ethiek. Hij maakte zijn doctoraat bij Kruithof.

Plaats : De Brug, Hauwerstraat 3A, 8000 Brugge om 20u00

Standaardprijs : € 5

Vanwege Covid-19 : alle activiteiten onder voorbehoud | max. 50 personen | reservatie verplicht via brugge@masereelfonds.be of via Filip Delmotte 0473-44 02 16

Inschrijven is overschrijven op rekening BE17 0015 4038 1521 van MF Brugge